REVERSIBLA INDIKATORER

FLYTTANDE KRISTALLER OCH ENKEL FÄRGFÖRÄNDRING

 

Återkommande indikering allt eftersom yttertemperaturen stiger eller sjunker. Kyltermometrar, rum-, bad och varningsindikatorer är vanligast.

 

Dessa serier används ofta i en mängd olika tekniska tillämpningar, från att övervaka temperatur under transport, tillhandahålla bevis på rätt temperatur i olika processer och för att göra löpande säkerhetskontroller av temperaturkänsliga produkter.

Temperaturindikeringen kvarstår oförändrad även om/när yttertemperaturen sjunker eller höjs. Används t.ex. i syfte att kontrollera produkter/produktioner som är känsliga för överhettning eller där vissa temperaturer måste uppnås.

 

■ Övervakning av transport och distribution

■ Tillhandahåller bevis på korrekt kravställd temperatur

■ Övervakning motor-och/eller maskindelars felaktiga temperaturer, t.ex. För garantianspråk

■ Varnar användare i arbetsmiljömässiga förhållanden om temperaturgränser överstigs.

 

Om du placerar Indikatorerna i en miljö där de kan utsättas för olja eller aggressiva förhållanden rekommenderar vi att etiketterna är förseglade på plats på en ren och torr yta med ett eller flera lager av klar epoxi.

 

När du använder dessa indikatorer, se till att de hålls bara i kyltemperaturer och inte djup frysta. Etiketterna måste appliceras på en torr, ren yta för att säkerställa korrekt vidhäftning.

 

Observera om man vid rör indikatorn kan man aktiv under sommarmånaderna, speciellt om omgivningstemperatur är vid eller omkring 29°C.

FLYTTANDE KRISTALLER

DIGITEMP 16 NIVÅER  - TEMPERATURER / ARTIKELNUMMER:

Digitemp, LC 16 (1), 10°- 40° C
Digitemp, LC 16 (1), 10°- 40° C

Art.nr: 80-000500

press to zoom
Digitemp, LC 16 (2), 14°-31° C
Digitemp, LC 16 (2), 14°-31° C

Art.nr: 80-000501

press to zoom
Digitemp, LC 16 (3), 25°-100° C
Digitemp, LC 16 (3), 25°-100° C

Art.nr: 80-000502

press to zoom
Produktspesificationer - DIGITEMP 16 Nivåer

Enhet: Celsius // Mått: 1 och 2:132x19mm - 3:127x12.75mm // Gradering: 10°-40° C, 25°-100° C och 14°-31°C //

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C //

Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

Produktspesificationer - DIGITEMP 7 Nivåer

Enhet: Celsius // Mått: 12.75x45mm // Gradering: 0°-30° C, 30°-60° C och 60°-90° C //

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C //

Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

DIGITEMP 7 NIVÅER  - TEMPERATURER / ARTIKELNUMMER:

Digitemp, LC 7 (1), 0°- 30° C
Digitemp, LC 7 (1), 0°- 30° C

Art.nr: 80-000503

press to zoom
Digitemp, LC 7 (2), 30°- 60° C
Digitemp, LC 7 (2), 30°- 60° C

Art.nr: 80-000504

press to zoom
Digitemp, LC 7 (3), 60°- 90° C
Digitemp, LC 7 (3), 60°- 90° C

Art.nr: 80-000505

press to zoom

OUR SERVICES

Produktspesificationer

Enhet: Celsius // Mått: 1 och 2:132x19mm - 3:127x12.75mm // Gradering: 10°-40° C, 25°-100° C och 14°-31°C //

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C //

Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

Digitemp, LC 16 (1), 10°- 40° C
Digitemp, LC 16 (1), 10°- 40° C

Art.nr: 80-000500

press to zoom
Digitemp, LC 16 (2), 14°-31° C
Digitemp, LC 16 (2), 14°-31° C

Art.nr: 80-000501

press to zoom
Digitemp, LC 16 (3), 25°-100° C
Digitemp, LC 16 (3), 25°-100° C

Art.nr: 80-000502

press to zoom

DIGITEMP 16 NIVÅER  - TEMPERATURER / ARTIKELNUMMER:

Produktspesificationer - Thermochromic, Blad etikett

Enhet: Celsius // Mått: 300x450mm // Gradering: 20°-25° C, 25°-30° C, 30°-35° C, 35°-36° C, 35°-40° C och 40°-45° C//

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C //

Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

THERMOCROMIC, BLAD ETIKETT  - TEMPERATURER / ARTIKELNUMMER:

Digitemp, LC 7 (1), 0°- 30° C
Digitemp, LC 7 (1), 0°- 30° C

Art.nr: 80-000503

press to zoom
Digitemp, LC 7 (2), 30°- 60° C
Digitemp, LC 7 (2), 30°- 60° C

Art.nr: 80-000504

press to zoom
Digitemp, LC 7 (3), 60°- 90° C
Digitemp, LC 7 (3), 60°- 90° C

Art.nr: 80-000505

press to zoom
ENKEL FÄRGFÖRÄNDRING
Produktspesificationer - Thermochromic, Blad etikett

Enhet: Celsius // Mått: 300x450mm // Gradering: 20°-25° C, 25°-30° C, 30°-35° C, 35°-36° C, 35°-40° C och 40°-45° C//

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C //

Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

Denna sida är under uppbyggnad!

Vänliga hälsningar,

Team yttemperatur

 Användningsområden

Transporter // Övervakning av läkemedel // Övervakning av livsmedel, kemikalier, film,

medicinsk utrustnig & electronic // Med fler  //