PRODUKTER

Det finns två huvudtyper, irreversibla och reversibla. Yt-temperaturmätarna finns som förklistrade indikatorer, färger och kritor.

Irreversibla: Temperaturindikeringen kvarstår oförändrad även om/när yttertemperaturen sjunker eller höjs. Används t.ex. i syfte att kontrollera produkter/produktioner som är känsliga för överhettning/kyla eller där vissa temperaturer måste uppnås.

Reversibla: Återkommande indikering allt eftersom yttertemperaturen stiger eller sjunker. Kyltermometrar, rum-, bad och varningsindikatorer är vanligast.

ChillChecker

irreversibla

ChillChecker andvänds för att identifiera felaktiga temperatur-förändringar på kylda eller frysta varor i transport eller lagring.

Etiketter - Serie 1 & 8

irreversibla

Dessa serier används ofta i en mängd olika tekniska tillämpningar, från att övervaka temperaturunder transport, tillhandahålla bevis på rätt temperatur i olika processer och för att göra löpande säkerhetskontroller av temperaturkänsliga produkter.

Färg

irreversibla

Termisk färg, enkel eller fler färgsförändring, erbjuder en

noggrann, kostnadseffektiv

och praktisk metod för mätning av temperaturer i rangen av 135°C och 630°C.

Kritor

irreversibla

Kritor används på redan upphettade ytor. Finns i 3 temperaturer: 120°C, 245°C  och 600°C.

TEMPASURE

irreversibla

Tempasure är en enkel  sensor som övervakar t.ex. dina transporter genom att känna av om den valda kritiska temperaturen har uppnåtts.

T.D.I

irreversibla

Kontroll-indikator för uppmätt temperatur vid diskning / desinficering i maskin.

Etiketter

reversibla

Ett säkert och enkelt sätt att kontrollera temperaturen på produkter, arbetsplats och i hemmet.