Yttemperatur

Att mäta temperaturen på en yta kan i många fall vara av väsentlig betydelse för en funktion eller industriprocess. Metoderna är snabba och kostnadseffektiva!

Det finns två huvudtyper, irreversibla och reversibla.

Yt-tempera-turmätarna finns som förklistrade indikatorer, färg och krita.

Våra kunder finns inom användningsområden:

Värmeväxlar // Bilindustri // Mekanisk industri // Järnvägsvagnar // El-konstruktioner  // Datorutrustning // Gruvindustri // Livsmedelsindustri - exempel mejerier och konserveringsindustri  // Transporter // Förebyggande underhåll // Med fler...

Solar Panel Installation
Engine
yttemperatur003
Truck and Warehouse
Gas Plant
yttemperatur001
Truck Car Park
Chemical Plant
Engineer in Laboratory
yttemperatur002
oil tanks
Measuring Rods
irreversibel
Oil-Platform
industry machinary
port and cargo shipping
 Kvalitativa Material
 Kund
Nöjdhet
 Kostnads
Effektiva