top of page

Yttemperatur

 

Att mäta temperaturen på en yta kan i många fall vara av väsentlig betydelse för en funktion eller industriprocess. Metoderna är snabba och kostnadseffektiva!

Det finns två huvudtyper, irreversibla och reversibla. Yt-tempera-turmätarna finns som förklistrade indikatorer, färg och krita.

 

Irreversibla: Temperaturindikeringen kvarstår oförändrad även om/när yttertemperaturen sjunker eller höjs. Används t.ex. i syfte att kontrollera produkter/produktioner som är känsliga för överhettning/kyla eller där vissa temperaturer måste uppnås.

Reversibla: Återkommande indikering allt eftersom yttertemperaturen stiger eller sjunker. Kyltermometrar, rum-, bad och varningsindikatorer är vanligast.

Produkter
Våra kunder finns inom användningsområden:

Värmeväxlar // Bilindustri // Mekanisk industri // Järnvägsvagnar // El-konstruktioner  // Datorutrustning // Gruvindustri // Livsmedelsindustri - exempel mejerier och konserveringsindustri  // Transporter // Förebyggande underhåll // Med fler...

bottom of page