top of page

REVERSIBLA INDIKATORER

FLYTTANDE KRISTALLER

 

Återkommande indikering allt eftersom yttertemperaturen stiger eller sjunker. Kyltermometrar, rum-, bad och varningsindikatorer är vanligast.

Dessa serier används ofta i en mängd olika tekniska tillämpningar, från att övervaka temperatur under transport, tillhandahålla bevis på rätt temperatur i olika processer och för att göra löpande säkerhetskontroller av temperaturkänsliga produkter.

Temperaturindikeringen kvarstår oförändrad även om/när yttertemperaturen sjunker eller höjs. Används t.ex. i syfte att kontrollera produkter/produktioner som är känsliga för överhettning eller där vissa temperaturer måste uppnås.

  • Övervakning av transport och distribution

  • Tillhandahåller bevis på korrekt kravställd temperatur

  • Övervakning motor-och/eller maskindelars felaktiga temperaturer, t.ex. För garantianspråk

  • Varnar användare i arbetsmiljömässiga förhållanden om temperaturgränser överstigs.

 

Om du placerar Indikatorerna i en miljö där de kan utsättas för olja eller aggressiva förhållanden rekommenderar vi att etiketterna är förseglade på plats på en ren och torr yta med ett eller flera lager av klar epoxi.

 

När du använder dessa indikatorer, se till att de hålls bara i kyltemperaturer och inte djup frysta. Etiketterna måste appliceras på en torr, ren yta för att säkerställa korrekt vidhäftning.

 

Observera om man vid rör indikatorn kan man aktiv under sommarmånaderna, speciellt om omgivningstemperatur är vid eller omkring 29°C.

Produktspecifikationer - Digitemp 16 Nivåer

Enhet: Celsius // Mått: 1 och 2:132x19mm - 3:127x12.75mm // Gradering: 10°-40° C, 25°-100° C och 14°-31°C // Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st

10° - 40° C
 

Produkt namn:

Digitemp LC 16 (1)

Artikel nr: 80-000500

L16THEVR010C01PK.png

14° - 31° C
 

Produkt namn:

Digitemp LC 16 (2)

Artikel nr: 80-000501

L16THEVR014D01PK.png

25° - 100° C
 

Produkt namn:

Digitemp LC 16 (3)

Artikel nr: 80-000502

L16THEVR025C01PK.png
Produktspecifikationer - Digitemp 7 Nivåer

Enhet: Celsius // Mått: 12.75x45mm // Gradering: 0°-30° C, 30°-60° C och 60°-90° C // Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

7Lev_0-30.jpg

0° - 30° C

Produkt namn:

Digitemp LC 7 (1)

Artikel nr: 80-000503

7Lev_60-90.jpg

90° - 120° C

Produkt namn:

Digitemp LC 7 (3)

Artikel nr: 80-000506

7Lev_30-60.jpg

30° - 60° C

Produkt namn:

Digitemp LC 7 (2)

Artikel nr: 80-000504

7Lev_90-120.jpg

65° - 90° C

Produkt namn:

Digitemp LC 7 (3)

Artikel nr: 80-000505

Produktspecifikationer - Thermochromic, Blad etikett

Enhet: Celsius // Mått: 300x450mm // Gradering: 20°-25° C, 25°-30° C, 30°-35° C, 35°-36° C, 35°-40° C och 40°-45° C//

Korrekt temperatur indikation: +/- 1 ° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: ?? //

20° - 25° C
 

Produkt namn:

Thermocromic Hand (1)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg

30° - 35° C
 

Produkt namn:

Thermocromic Hand (3)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg

35° - 40° C
 

Produkt namn:

Thermocromic hand (5)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg

25° - 30° C
 

Produkt namn:

Thermocromic Hand (2)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg

35° - 36° C
 

Produkt namn:

Thermocromic Hand (4)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg

40° - 45° C
 

Produkt namn:

Thermocromic hand (6)

Artikel nr: 80-000XXX

340-x-400-hand.jpg
Användningsområden

Transporter // Övervakning av läkemedel // Övervakning av livsmedel, kemikalier, film, medicinsk utrustning & elektronik // Med fler  //

bottom of page