top of page

THERMINDEX

Temperaturmätning med hjälp av färgförändring.

 

Att mäta temperaturen på en yta kan i många fall vara av väsentlig betydelse för en funktion eller industriprocess.

Yt-temperaturmätarna kan till exempel användas i elektronik-, mat-, läkemedel-, tryckeri-, och motor branscher. Yt-temperaturmätarna är även idealisk i syfte att kontrollera produkter som är känsliga för överhettning vid eventuella reklamationer. I livsmedelsbranschen är yt-temperaturmätarna ett idealiskt sätt att spara information om att rätt temperatur, vid till exempel rengöring, uppnåtts.

Generellt består denna indikatortyp av en temperaturkänslig kemikalie, som fixerats över ett svart underlag. Vid upphettning smälter kemikalien och blir genomskinlig, varvid det svarta underlaget framträder. Denna teknik används för temperaturmätare i en mängd olika former och storlekar. Mätare avsedda för indikering av låga temperaturer (upp till 160°C) kapslas in i polyester. För mätare avsedda för temperaturer över 170°C används polymid (kapton). Resultatet blir en produkt med låg vikt, enkel att applicera och att använda.

 

Den kemiska mätt toleransen är +/- 0,1°C, vilket i praktiken anges som 1°C. Reaktionstiden är kort - högst 1 sekund. Kemikalierna är känsliga mot fukt och tryck över 100 psi, varför de kapslats in för att härigenom åstadkomma ett så brett användningsområde som möjligt.

De mätare som beskrivs ovan används idag vanligen i form av självhäftande tejpremsor eller punkter i temperaturområdet 40°C - 260°C. Indikatorerna kan även fås specialtillverkade efter egna önskemål vad gäller utformning, logotyper och storlekar.

bottom of page