top of page

REVERSIBLA INDIKATORER

ENKEL FÄRGFÖRÄNDRING

 

Återkommande indikering allt eftersom yttertemperaturen stiger eller sjunker. Kyltermometrar, rum-, bad och varningsindikatorer är vanligast.

 

Dessa serier används ofta i en mängd olika tekniska tillämpningar, från att övervaka temperatur under transport, tillhandahålla bevis på rätt temperatur i olika processer och för att göra löpande säkerhetskontroller av temperaturkänsliga produkter.

Temperaturindikeringen kvarstår oförändrad även om/när yttertemperaturen sjunker eller höjs. Används t.ex. i syfte att kontrollera produkter/produktioner som är känsliga för överhettning eller där vissa temperaturer måste uppnås.

 

  • Övervakning av transport och distribution

  • Tillhandahåller bevis på korrekt kravställd temperatur

  • Övervakning motor-och/eller maskindelars felaktiga temperaturer, t.ex. För garantianspråk

  • Varnar användare i arbetsmiljömässiga förhållanden om temperaturgränser överstigs.

 

Om du placerar Indikatorerna i en miljö där de kan utsättas för olja eller aggressiva förhållanden rekommenderar vi att etiketterna är förseglade på plats på en ren och torr yta med ett eller flera lager av klar epoxi.

 

När du använder dessa indikatorer, se till att de hålls bara i kyltemperaturer och inte djup frysta. Etiketterna måste appliceras på en torr, ren yta för att säkerställa korrekt vidhäftning.

 

Observera om man vid rör indikatorn kan man aktiv under sommarmånaderna, speciellt om omgivningstemperatur är vid eller omkring 29°C.

Produktspecifikationer - Termometer inomhus 12 Nivåer

Enhet: Celsius // Mått: 10x90mm // Gradering: 10°-32° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

SCA12THEHZ10C1PK.jpg

10° - 32° C

Produkt namn:

Termometer Inomhus

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - Indikator grönt/rött

Enhet: Celsius // Mått: 24mm // Gradering: 43° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

GoNoGo_Indikator_50-70.jpg

43° C

Produkt namn:

Indikator Grönt/Rött 43° C

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - Indikator varm hand

Enhet: Celsius // Mått: 37mm // Gradering: 55° C //  Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

SCATHEHH050C01PK.jpg

55° C

Produkt namn:

Indikator Hand 55° C

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - Indikator trafik ljus

Enhet: Celsius // Mått: 48x52mm // Gradering: 50-70° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

TLI_50-70.jpg

55° C

Produkt namn:

Indikator 50-70° C

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - Indikator För Varmt

Enhet: Celsius // Mått: 24mm // Gradering: 55° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

SCBTHECR055C01PK.jpg

55° C

Produkt namn:

Indikator 55° C

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - Indikator temprite

Enhet: Celsius // Mått: 96x40mm // Gradering: 2° C < > 8° C  // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

SCB02LCRHZ02C1BG.jpg

2° C ti < > 8° C

Produkt namn:

Indikator temprite

Artikel nr: 80-0005XX

Produktspecifikationer - TERMOMETER 11 NIVÅER

Enhet: Celsius // Mått: 18x51mm // Gradering: 0°-50° C and 50°-100° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

10° - 50° C
 

Produkt namn:

Termometer 11 (1)

Artikel nr: 80-0005XX

11RTIN005C01PK.jpg

50° - 100° C
 

Produkt namn:

Termometer 11 (2)

Artikel nr: 80-0005XX

11RTIN055C01PK.jpg
Produktspecifikationer - TERMOMETER KYLSKÅP 12 NIVÅER

Enhet: Celsius // Mått: 10x90mm // Gradering: 1°-12° C // Förvaring: ??? // Självhäftande: Akryl Hinna: Polyester // MMQ: 10st //

SCA12THED01C1PK.jpg

1° - 12° C

Produkt namn:

Termometer Kylskåp

Artikel nr: 80-0005XX

Användningsområden

Transporter // Övervakning av läkemedel // Övervakning av livsmedel, kemikalier, film, medicinsk utrustning & elektronik // Med fler  //

bottom of page